Archive | Adab RSS feed for this section

Adab Ziarah Kubur

Ziarah adalah termasuk dari ajaran Islam, karena dengan sering berziarah kubur akan berdampak pada ingat akan kematian yang pasti datang, jika sering ingat mati, maka akan melembutkan hati yang berdampak kepada mudah menerima nasehat dan giat ibadah. Namun dalam berzairah perlu memperhatikan adab atau etika agar tidak salah jalan. Diantara adab ziarah kubur adalah: Pertama: […]

Continue reading

Adab terhadap Rambut Suci Nabi (s)

Posted on April 26, 2014 by Taher Siddiqui   Pertanyaan: Assalam Alaikum Wa Rehmatullah, Syekh yang terhormat, saya ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting.  Saya telah diberi hadiah berupa sehelai rambut suci Nabi (s), dimasukkan ke dalam sebuah kotak dari relik suci.  Bagaimana cara mengetahui bahwa itu asli atau tidak, dan yang paling penting, bagaimana saya dapat menyimpannya […]

Continue reading

ASMÂ AHL BADR

17 Ramadan adalah tanggal terjadinya Perang Badar  Berikut ini adalah 313 nama para Pejuang Muslim dalam perang Badar. Kita patut mengingatkan diri kita bahwa Asma’ Ahl Badr (nama-nama pejuang Muslim dalam Perang Badar) adalah jalali (megah).  Mereka memerlukan jamaal (keindahan) dari selawat untuk mendinginkannya.  Jadi sebelum kita membaca nama-nama ini, dan setelah selesai, disarankan untuk membaca: Allahumma shalli ‘ala […]

Continue reading

Puasa Ramadan

  Yaa ayyuhaa ‘l-ladziina aamanuu kutiba `alaykumu ‘sh-shiyaamu kamaa kutiba `alaa ‘l-ladziina min qablikum la`allakum tattaquun  Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. [Al-Baqarah, 2: 183]   Syahru Ramadaana ‘l-ladzii unzila fiihi ‘l-Qur-aanu hudan li ‘n-naasi wa bayyinaatin mina ‘l-Hudaa wa ‘l-Furqaan  Bulan Ramadan adalah […]

Continue reading

Adab Makan berdasarkan Sunah Nabi (s)

Mawlana Syekh Hisyam Kabbani (q) Sabtu, 19 Sep 2009 Fenton, MI US   A`udzu billāhi min asy-Syaythān ir-rajīm Bismil-Lāhi’ r-Rahmāni ‘r-Rahīm. Nawaytu ‘l-arba`īn, nawaytu ‘l-`itikāf, nawaytu’l-khalwah, nawaytu ‘l-`uzlah, nawaytu ‘r-riyādhah,  nawaytu ‘s-suluuk, lillāhi ta`ala fī hādza ‘l-masjid.   Patuhi Allah, patuhi Rasul, dan patuhi orang-orang yang mempunyai otoritas. (4:59) Sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, ath-thariqatu kulahaa adaabun, “Tarekat […]

Continue reading

Adab Nisfu Syakban (Laylat al-Bara`ah)

Adab Tarekat: Membaca Surat Yaasiin tiga kali, dengan niat: (1)   Memperoleh umur panjang dalam Iman dan Islam. (2)  Memperoleh perlindungan dari bencana, baik bagi diri sendiri maupun bagi umat Muhammad (s) (3)  Memperoleh rezeki tanpa tergantung kepada orang lain, kecuali hanya kepada Allah (swt). Setiap kali selesai membaca Yaasiin, dibaca doa berikut: Doa bakda Membaca […]

Continue reading

Perlindungan dari Segala Kesulitan

Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani (q) memberi instruksi untuk membaca  “Yaa Ghaaliban Ghayra Mahgluub (Wahai Dzat Yang Selalu Menang dan Tak Terkalahkan!) 100 x setiap hari sebagai perlindungan dari segala kesulitan. Lihat Shuhbahnya di http://sufilive.com/Instructions_for_Protection_from_Difficulty-4679.html

Continue reading

Zikir untuk Perlindungan ketika Masuk ke Dalam Rumah

Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani (q) Lefke, Siprus, 11 November 2011 http://sufilive.com/Dhikr_for_Protection_When_Entering_Your_Home-39…     Bismillaahi-r’Rahmaani-r’Rahiim   Mawlana: untuk gempa bumi, sebuah tanda telah datang, untuk perlindungan, ucapkan… yang mana?  Untuk gempa bumi?   Hajjah Ruqiyyah: “Wa lawlaa idz dakhalta jannataka qulta Maa syaa’a Allahu La Quwwata illa Billahi” (18:39). Mawlana: Lihat, ia pintar, Masya Allah, sebuah […]

Continue reading

Adab Laylat al-Israa’

Pada malam memasuki hari ke-27 di bulan Rajab (Laylat al-Israa’ wal Mi`raaj), yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai malam di mana Rasulullah SAW diundang ke Hadirat Ilahi, lakukan adab berikut: Niat: Nawaytu ‘l-arba’in, nawaytu ‘l-`itikaf, nawaytu ‘l-khalwah, nawaytu ‘l-`uzlah, nawaytu ‘r-riyadhah, nawaytu ‘s-suluk, lillahi ta’ala fii haadzal-masjid (atau fii haadzal-jaami`) Aku berniat 40 (hari mengasingkan […]

Continue reading

Salat Syukur untuk Memperingati Israa wal Mi’raaj

Mawlana Syekh Hisyam Kabbani 27 Juni 2011   Lefke, Siprus Laylat al-Israa wa ‘l-Mi`raaj   As-salaamu `alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. A`uudzu billahi min asy-Syaythaani ‘r-rajim. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Rahiim.   Saya bertanya pada Mawlana Syekh Nazim (q), amalan apa yang dapat kita lakukan malam ini, dan beliau berkata, “Sekarang malam sangat singkat; lakukan saja ziarah rambut […]

Continue reading