Tag Archives: Rahamatan lil Alamin

Berdoa untuk non-Muslim

Posted on March 18, 2013 by Grand Mufti Ali Gomaa Pertanyaan: Saya seorang Muslim dari Jerman, dan baru-baru ini ayah saya meninggal dunia, tetapi ia bukan Muslim.  Ia orang yang baik yang senang bersedekah dan selalu berniat untuk berbuat baik sampai-sampai saya melihatnya seolah-olah ia hidup sebagai seorang Muslim dalam perilakunya walaupun ia tidak pernah benar-benar masuk Islam.  […]

Continue reading