Tag Archives: Aqtab

Qutub

Posted on May 12, 2011 by Shaykh Muhammad Hisham Kabbani   Pertanyaan: Dapatkah Anda memberikan nama-nama Awliya yang memegang posisi berikut ini di zaman kita: 1. qutub. 2. qutub ul bilad. 3. qutubul mutashaarif. 4. qutubul aqtab. 5. qutubul irsyad.   Jawaban: Mawlana Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani adalah Qutb al-Ghawts, dan saya bukan apa-apa.   Syekh Muhammad Hisyam Kabbani http://eshaykh.com/sufism/qutubs/ Advertisements

Continue reading